SSO VAROVANJE

VAROVANJE GOSTINSKIH LOKALOV

Zaupati in prepustiti varovanje gostinskega lokala varnostnikom je težko in občutljivo dejanje, ki ima lahko različne negativne posledice za naročnike. Zaradi tega se je potrebno močno potruditi in na tržišču izbrati ustrezno družbo za zasebno varovanje, ki bo zadostila potrebam in zahtevam še tako zahtevnega naročnika.

V kolikor izpolnjujete pogoje, ki jih zahteva Zakon o javnih zbiranjih in Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah v gostinskem lokalu, hotelu, restavraciji, drugo, morate za varovanje najeti varnostnike družbe za zasebno varovanje, ki poseduje licenco za varovanje gostinskih lokalov.

V naši družbi smo skladno sloganu, ki se glasi »Nova generacija varnostnikov in varnostnih rešitev« ustanovili posebno skupino varnostnikov, ki se je specializirala za varovanje gostinskih lokalov. Varnostniki se redno strokovno/specialistično izobražujejo in nadgrajujejo znanja, ki so potrebna za vrhunsko in profesionalno opravljanje zahtevnih varnostnih del in nalog, ki jih zahteva to delovno področje!

Ker naš model, način sistema/dela varnostnikov in vodstva družbe ter predvsem odnos do naročnikov (in posledično temu gostov) močno odstopa od drugih pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z varovanjem gostinskih lokalov nam zaupa veliko naročnikov na celotnem območju Republike Slovenije.

Brezplačno vam bomo opravili ogled vašega gostinskega lokala in vam ustrezno varnostno svetovali.

V kolikor želite vrhunsko ekipo varnostnikov nas povabite na ogled in sestanek. Verjamemo, da vas bomo prepričali z znanjem, izkušnjami in tudi (Cost Benefit) cenovno ponudbo!

Copyright © 2022 SSO-Security