SSO VAROVANJE

VARNOST IN POSLOVNO SVETOVANJE

Trenutne zaostrene gospodarske razmere in čedalje pogostejše grožnje globalnega terorizma, predstavljajo za podjetja posebne izzive tudi z vidika varnosti. Predvsem pa tudi nove izzive, s katerimi se podjetja doslej v svojem vsakodnevnem poslovanju pravzaprav niti niso srečevala.

Če ste z varnostnimi vprašanji seznanjeni, boste temu primerno lahko tudi ukrepali.  Družbe lahko le z razumevanjem potencialnih nevarnosti  zagotovijo možnost za svoje nemoteno poslovanje in razvoj ;  brez ogrožanja varnosti.

Trenutne zaostrene gospodarske razmere in čedalje pogostejše grožnje globalnega terorizma, predstavljajo za podjetja posebne izzive tudi z vidika varnosti. Predvsem pa tudi nove izzive, s katerimi se podjetja doslej v svojem vsakodnevnem poslovanju pravzaprav niti niso srečevala.

Če ste z varnostnimi vprašanji seznanjeni, boste temu primerno lahko tudi ukrepali.  Družbe lahko le z razumevanjem potencialnih nevarnosti  zagotovijo možnost za svoje nemoteno poslovanje in razvoj ;  brez ogrožanja varnosti.

Kakršna koli nevarnost vedno predstavlja za družbe veliko spodbudo zato , da pravočasno sprejmejo ukrepe za zmanjšanje tveganja poslovanja.

Naš pristop je praktičen. Svetujemo družbam na področju razvoja in izvajanja celostne varnostne strategije. Še posebej svetujemo družbam na področju  zmanjšanja ogroženosti zaposlenih ljudi, ugleda, notranjih informacij in premoženja  – torej najbolj dragocenih sredstev podjetja.

V našem podjetju SSO Varovanje in storitve d.o.o., s pomočjo  metodologije za oceno tveganja in analize poiščemo šibke točke v vaši družbi .

Ocena tveganja je glavno orodje za obvladovanje tveganj in se lahko posebej osredotoča na podjetja, fizične osebe, objekte, delovna mesta, nove gradnje.

Oceno stanja v vaši družbi izvedemo strokovnjaki, ki svoje delo zaključimo z izdelavo podrobnega poročilo o ugotovitvah, priporočilih in strategijah, s katerimi lahko povečujete varnost in vplivate na izboljšanje obstoječega stanja.

Vse pridobljene podatke seveda štejemo za zaupne in jih skladno s pogodbo ne smemo razkrivati.

Zato predlagamo, da svetovalca za varnost uporabite že v prvih fazah projektiranja vaših projektov.

Copyright © 2022 SSO-Security