SSO VAROVANJE

TEHNIČNO VAROVANJE

Sistemi tehničnega varovanja varujejo ljudi in premoženje pred vlomi, tatvinami, ropi, požari…Da bi sistemi tehničnega varovanja opravili svojo funkcijo (odvrnili, preprečili, zaznali, obvestili) je nujno, da so vsi sistemi tehničnega varovanja pravilno projektirani.

Sistemi tehničnega varovanja varujejo ljudi in premoženje pred vlomi, tatvinami, ropi, požari…Da bi sistemi tehničnega varovanja opravili svojo funkcijo (odvrnili, preprečili, zaznali, obvestili) je nujno, da so vsi sistemi tehničnega varovanja pravilno projektirani.
Družba SSO Varovanje in storitve d.o.o., v sodelovanju s priznanimi slovenskimi podjetji na področju tehničnega varovanja, nudi:
–  svetovanje in
–  celovito ponudbo sistemov tehničnega varovanja,
–  kontrole pristopa,
–  protivlomnih sistemov, video nadzornih sistemov in
–  “projektov na ključ” , v okviru katerih nudimo celotno izvedbo projekta tehničnega varovanja. Le-ta zajema vse faze, od idejne rešitve, projektiranja,      izvedbe in nadzora, do zagona in primopredaje sistema.

Copyright © 2022 SSO-Security