SSO VAROVANJE

OSEBNO VAROVANJE

Podjetje SSO Varovanje in storitve d.o.o. nudi tudi storitve na področju osebnih varovanj.
Občasno na tem področju varovanja sodelujemo tudi z drugimi varnostnimi družbami, ki imajo ustrezne licence za delo v RS. V najožjem krogu varovanja oseb dodeljene operativne naloge izvajamo izključno z lastno ekipo varnostnikov in osebnih stražarjev oziroma varnostnih strokovnjakov in nikoli z zunanjimi izvajalci oziroma skupaj z varnostniki drugih družb za varovanje.
Naše podjetje zagotavlja visoko strokovno usposobljeno varnostno osebje, ki je specializirano in dovolj izkušeno za delo, tako v Sloveniji kot v tujini.

Podjetje SSO Varovanje in storitve d.o.o. nudi tudi storitve na področju osebnih varovanj.
Občasno na tem področju varovanja sodelujemo tudi z drugimi varnostnimi družbami, ki imajo ustrezne licence za delo v RS. V najožjem krogu varovanja oseb dodeljene operativne naloge izvajamo izključno z lastno ekipo varnostnikov in osebnih stražarjev oziroma varnostnih strokovnjakov in nikoli z zunanjimi izvajalci oziroma skupaj z varnostniki drugih družb za varovanje.
Naše podjetje zagotavlja visoko strokovno usposobljeno varnostno osebje, ki je specializirano in dovolj izkušeno za delo, tako v Sloveniji kot v tujini.
Zaposleni v podjetju so pred zaposlitvijo v naši družbi, kot pripadniki državnih organov varovali različne skupine VIP oseb, vključno z voditelji držav (predsedniki držav, predsedniki vlad, ministri), verskimi voditelji (kot so papež Janez Pavel II) in druge varovane osebe.
V našem podjetju tako nudimo:
Osebno varovanje-VIP
Varovanje delegacij

Osebno varovanje – VIP
Zagotavljamo varnostno osebje (varnostnike telesne stražarje) za spremljanje in varovanje VIP osebe ali delegacijo VIP oseb, ko osebe oziroma delegacije potujejo poslovno ali so na počitnicah, kakor tudi pri izvajanju protokolarnih obiskov, kjer se udeležujejo različnih dogodkov v mestih, na javnih prireditvah, ipd.
Storitve lahko izvedemo v Sloveniji ali drugih državah po svetu (v tem primeru smo usklajeni z ustreznimi lokalnimi varnostnimi družbami in državnimi organi). Posebna pozornost je namenjena temeljitemu predhodnemu načrtovanju in pripravam, z namenom zagotavljanja optimalne varnosti varovane osebe.
Varnostna ocena, kot tudi nadaljnje načrtovanje, temelji na modelu načrtovanja Urada za varnost in zaščito slovenske Policije (od ustanovitve UVZ leta 1994 je bil razvit iz različnih modelov varovanja, npr. Izraela, ZDA) za varovanje varovanih oseb in delegacij.

Varovanje delegacij
Ponujamo varnostne storitve za delegacije v Sloveniji in v tujini. Za vsako delegacijo posebej družba opravi varnostno načrtovanje, ki temelji na modelu za načrtovanja Urada za varnost in zaščito slovenske Policije (od ustanovitve UVZ leta 1994, ko je bil razvit iz različnih modelov varovanja, npr. Izraela, ZDA) za varovanje varovanih oseb in delegacij. Načrtovanje je vedno prilagojeno optimalnemu izpolnjevanju značilnosti, ciljev in potreb delegacij (kulturnih, športnih, gospodarskih itd).
Posebno pozornost namenjamo predhodnemu načrtovanju in pripravi obiska, kakor tudi usklajevanju z vsemi ustreznimi varnostnimi ustanovami v RS.
Vsi naši varnostniki, poleg osnovnih veščin, ki so specifični za osnovno dejavnost varovanja, obvladajo osnovni in poslovni protokol, ki temelji na osebnem bontonu.

Copyright © 2022 SSO-Security