SSO VAROVANJE

O nas

V podjetju SSO Varovanje in storitve d.o.o. nudimo paleto storitev na področju varovanja ljudi in premoženja. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008, kot odgovor na potrebe po vse večjem povpraševanju za kakovostno izvajanje varnostnih storitev in njihovo prilagajanje konkretnim specifičnim potrebam posameznega naročnika.
Varnost (ljudi in premoženja) je postala pomembna vrednota. Zaradi družbenih sprememb je čedalje bolj izpostavljena in jo je zato potrebno predvideti in načrtovati.
Temu sledimo s strategijo vlaganja v razvoj, posodabljanja delovne opreme ter nenehnega izobraževanja kadrov.

Osnovna dejavnost podjetja SSO Varovanje in storitve d.o.o. je varovanje ljudi in premoženja. Ravno na tem področju so tako tehnološki napredek kot številne družbene spremembe privedle do potrebe po vedno novih varnostnih rešitvah in hitrem odzivanju.  In prav to v našem podjetju zagotavljamo pri opravljanju nalog varovanja ljudi in premoženja. Družba ima Certifikat za varovanje ljudi in premoženja številka 2510-60/2008/17, izdan s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Podjetje zaposluje ljudi s širokim strokovnim znanjem in bogatimi operativnimi izkušnjami, ki so jih zaposleni pridobivali v okviru Specialne enote policije, Urada za varnost in zaščito, Uprave kriminalistične policije Republike Slovenije in pri delovanju v sektorju zasebnega varovanja.

Pri našem delovanju razvijamo in izvajamo vrhunske, prilagojene varnostne rešitve za različne sektorje in okolja. Z znanjem in usposobljenostjo nudimo celoten sistem varnostnih rešitev, vključno z razvojem koncepta varnosti, varnostnih sistemov, načrtovanja, zaposlovanja in usposabljanja varnostnega osebja. Vse to zahteva neprestano specializirano usposabljanje v razvoju in izvajanju integriranih varnostnih rešitev ter operativnega načrtovanja v različnih okoljih. Ob upoštevanju različnih stopenj ogroženosti, v podjetju nudimo in zagotavljamo:

– izvajanje operativnih nalog, z visoko usposobljenimi varnostniki, tako pri varovanju
objektov kot dogodkov (fizično varovanje, tehnično varovanje, varovanja javnih zbiranj,
varovanje oseb, storitve zasebnega detektiva…),
– modularne rešitve, ki segajo od posebnih ad-hoc storitev za zadovoljitev posebnih
potreb naročnikov do »all inclusive« rešitev,
– varnostne rešitve na »ključ« in
– sodobne programe usposabljanja in izobraževanja (za varnostnike drugih podjetij, uslužbence naročnikov in tudi za uslužbence državnih organov v RS in tujini).

Skupaj s svojimi poslovnimi partnerji zagotavljamo najbolj napredne in posebnim potrebam posameznega naročnika prilagojene rešitve na področju varovanja ljudi in premoženja.

Z željo po izvajanju kakovostnih varnostnih storitev, z rednimi strokovnimi usposabljanji ter periodičnimi testiranji operativnega kadra, neprestano nadgrajujemo znanje in usposobljenost svojih zaposlenih. Le ustrezno strokovno usposobljen varnostnik lahko dobro opravlja naloge, za katere je zadolžen. Tako prispeva tudi k dobremu splošnemu počutju, občutku varnosti in zadovoljstvu naročnika.

VODSTVO PODJETJA

MITJA VEHOVEC

Mitja Vehovec je rojen 1970, v Ljubljani. Uspešno je zaključil izobraževanje na Višji policijski šoli v Tacnu. Je absolvent Univerze v Mariboru, Visoke policijsko – varnostno šole. Leta 1989 se je zaposlil na Ministrstvu za notranje zadeve, takratnemu sekretariatu za notranje zadeve. Kasneje je služboval tudi v Zaščitni enoti Policije (1989-1990), Specialni enoti Policije (1989-1995), na Uradu za varnost in zaščito in na Upravi kriminalistične policije GPU (1995-1998) ter v Sektorju za mednarodno sodelovanje – INTERPOL (1998-2007). Tako si je pridobil bogate izkušnje na področju varovanja in varnosti oseb, kot tudi premoženja.

Kot pripadnik Specialne enote policije je bil udeležen v operativnih aktivnostih, ki jih je ta enota izvajala v času osamosvajanja (1990-1991). Med svojim delom je aktivno sodeloval in izvajal različne naloge pri vzpostavitvi Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ). Specialna enota je za svoje zasluge prejela več najvišjih državnih odlikovanj za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Med slovenskimi varovanimi osebami, ki jih je Vehovec osebno varoval v času osamosvajanja (Akcija »Atlas«), velja omeniti dr.Janeza Drnovška, Milana Kučana, Jelka Kacina, Igorja Bavčarja in Janeza Janšo.

Prav v tem obdobju je osebno (kot član ali vodja varnostne ekipe) sodeloval tudi pri varovanju oseb, ki so prihajale na uradne obiske v Slovenijo, predvsem. številne predsednike držav (Vaclav Havel, Franjo Tuđman, Slobodan Milošević, Alija Izetbegović) in druge visoke politične in gospodarske osebnosti.

Na Uradu za varnost in zaščito GPU je Vehovec vodil ekipo varnostnikov, ki je med vojno v Bosni in Hercegovini varovala slovenskega ambasadorja Draga Mirošiča na območju Republike Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Ta naloga je predstavljala težavno in nevarno osebno varovanje v tujini, na vojaških območjih, ki so bili posejani z spopadi. Posebnost te naloge je bilo vstopanje iz Konjica, preko planine Igman, po improviziranih poteh do podzemnega rova in nato pod letališko stezo v obkoljeno Sarajevo. Da je bilo varovanje izjemno nevarno priča tudi dejstvo, da je Vehovec, skupaj s sodelavcem, omogočil pobeg varovani osebi v blindiranem vozilu (uničeno oklepno vozilo), saj je bila slovenska delegacija s pri odhodu iz Sarajeva napadena na kontrolni točki strani srbskih paravojaških enot. Varnostnika sta uspela omogočiti pobeg, sama pa postala vojaška ujetnika in kasneje bila rešena iz ujetništva s pomočjo pripadnikov francoske tujske legije.

V času obiska Janeza Pavla II. v Sloveniji je Vehovec vodil ekipo varnostnikov, ki ga je varovala. Papež jih je povabil na sprejem in spregovoril z vsakim izmed njih tudi nekaj besed in se v spomin na ta dogodek tudi z vsakim fotografiral.

Kot član varnostne ekipe UVZ GPU je Vehovec sodeloval pri vseh večjih političnih dogodkih v Republiki Sloveniji , med drugim tudi OSCE in NATO.

Na SMPS UKP GPU – Interpolu je bil zadolžen za aktivno iskanje iskanih in pogrešanih oseb s strani slovenskih pravosodnih organov ter za njihovo izročanje in predajanje domačim oziroma tujim pravosodnim organom. Ob tem je prepotoval Evropo in med zaposlenimi na tujih Interpolih spoznal veliko sodelavcev in kolegov.

Na SMPS UKP GPU je leta 2002 pripravil projekt Ciljnega iskanja oseb (Target search) in projekt brez papirniškega poslovanja sektorja. SMPS UKP je edini sektor v državni upravi, kjer sta delo in informacijski sistem urejena brez uporabe papirja. Na specialističnih usposabljanih si je pridobil tudi certifikat za trenerja trenerjev – v okvirih Schengenskega informacijskega sistema in Interpola.

V času službovanja na Interpolu je leta 2004 v Gotenici opravil tečaj za sodelovanje in delo v mirovnih enotah. Leta 2005 so ga povabili v OSCE, kjer so ga kot sekondirano osebo poslali v Policijsko šolo Vučitrn na Kosovu. Na šoli je v Specializiranem oddelku opravljal naloge posebnega policijskega inštruktorja. Pripravil je nov sodoben program izobraževanja in usposabljanja za policiste varnostnike – osebne stražarje in obsežnejši program na področju mednarodnega pravosodnega in policijskega sodelovanja. Vehovec ima tud cerifikat za mednarodnega policijskega inštruktorja in trenerja trenerjev, kar je pogoj za izobraževanje in usposabljanje policistov oziroma drugega osebja, ki se ukvarjajo z varnostno dejavnostjo.

V letu 2009 ga je evropski Eupol Copps povabil k sodelovanju pri specialističnem izobraževanju in usposabljanju Palestinske pravosodne policije, na področju varovanja objektov in osebnega varovanja. Pripravil in izvedel je zahtevam naročnika (in Eupol Copps) prirejena moderna programa, ki sta bila implementirana v nacionalni izobraževalni program Palestinske pravosodne policije.

Tako na Ministrstvu za notranje zadeve, kot na Generalni policijski upravi, so ga v vseh letih službovanja podpirali pri njegovi želji po permanentnem izobraževanju. Tako je tudi s podporo takratnih nadrejenih pridobil velik nabor znanja in si ustvaril pomembno mrežo poznanstev, ki jih, kot sam rad izpostavi, s pridom uporablja, ne pa zlorablja.

Zase pravi, da je odkrit, kar včasih komu ni všeč. Nerad izgublja v bitki s časom, saj se mu zdi, da je lahko vsaka sekunda v življenju odločilna. Rad je obdan s sodelavci, ki jim zaupa in enako pričakuje tudi od njih. Zaradi etičnih v katere verjame je velikokrat primoran reči ne. Vendar, tako trdi Vehovec, se mu je to na dolgi rok še vedno obrestovalo. Pravi partnerji to tolerirajo, pravi prijatelji ga takega sprejemajo, čeprav vsi tega ne zmorejo.

VODSTVO PODJETJA

PETER ŽLEBNIK – Svetovalec

Peter Žlebnik, rojen 1981, v Ljubljani, se z zasebnim varovanjem aktivno ukvarja že od leta 2000.
Pred ustanovitvijo družbe SSO Varovanje in storitve d.o.o. je znanje in izkušnje na področju varovanja oseb in premoženja pridobival v večjih varnostnih službah v Sloveniji. V poslovnem sistemu VALINA je tako med drugim dobro spoznal delo na področju varovanja ljudi in premoženja ter dela intervencijske službe. V BBR in VALINA Varovanje je izvajal varovanja javnih prireditev, nočnih lokalov in diskotek.
Navedena podjetja so ga zaradi njegove želje in potrebe po izobraževanju in usposabljanju vsa leta pošiljala na različna usposabljanja in izobraževanja, kjer je nadgrajeval svoje znanje s področja zasebnega varovanja.

Družbo SSO Varovanje in storitve d.o.o. z osnovno dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja je soustanovil leta 2008, in sicer kot odgovor na potrebo po vse večjem povpraševanju po kakovostnem izvajanju varnostnih storitev in njihovi prilagoditvi konkretnim ter specifičnim potrebam posameznega naročnika.

Na osnovi preteklihizkušenj in znanja je tako v svojem podjetju k sodelovanju povabil sodelavce s širokim strokovnim znanjem in bogatimi operativnimi izkušnjami. pri svojem vsakodnevnem delu udejanja tudi idejo, ki jo je zapisal v sloganu: »Nova generacija varnostnih rešitev«.

SONJA HORVAT – Poslovna sekretarka

Sonja Horvat v družbi SSO Varovanje in storitve d. o. o. kot poslovna sekretarka skrbi za nadzor izvajanja nalog s področja pisarniškega poslovanja, sodeluje pri materialnem in finančnem poslovanju, izvaja kadrovska opravila, opravlja organizacijsko-tehnične naloge, izvaja računalniške obdelave podatkov, organizira in koordinira poslovne stike in sestanke ter opravlja tudi ostale naloge s svojega področja po odredbi nadrejenega.
Leta 2006 je v Ljubljani uspešno opravila poklicno maturo in si s tem pridobila naziv srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik. Istega leta se je kot uspešna maturantka vpisala na Fakulteto za organizacijske vede Kranj, visokošolska smer management kadrovskih in izobraževalnih sistemov.

Pred zaposlitvijo v SSO Varovanje in storitve d. o. o. je bila zaposlena na SPL d.d., kjer je bila ob sprejemu nameščena na delovno mesto obračunskega referenta, nato je napredovala na delovno mesto osebna tajnica direktorja finančno računovodskega sektorja in kasneje napredovala na delovno mesto samostojne referentke za rezervni sklad. V tem obdobju je pridobila bogate delovne izkušnje na področju administrativnih, finančnih in računovodskih del.

Copyright © 2022 SSO-Security