SSO VAROVANJE

JAVNA ZBIRANJA

Varovanje prireditev je zahtevna naloga, saj vključuje veliko število spremenljivk; prireditve se namreč med seboj vedno razlikujejo. Zato varnostne storitve varovanja javnih prireditev temeljijo na modelu načrtovanega varovanja. V našem podjetju smo zavili svoj model, ki vključuje veliko načrtovanja, varnostnega preverjanja in usklajevanja že pred samim dogodkom, in sicer med vsemi ustreznimi organi in izvajalci (policija, upravna enota, inšpekcijske službe, gostinci, glasbeniki, fotografi, gasilci, reševalci…), ki sodelujejo na javni prireditvi. 

Družba SSO Varovanje in storitve d.o.o., pogosto tudi skupaj z drugimi varnostnimi družbami, nudi storitve na področju zagotavljanja varnosti kompleksnih dogodkov, kot so npr. konvencije, uradni sprejemi (kot del zasebnih ali državniških obiskov), veliki športni, kulturni in osebni dogodki, tajni sestanki, klavzure in drugo.

Varovanje prireditev je zahtevna naloga, saj vključuje veliko število spremenljivk; prireditve se namreč med seboj vedno razlikujejo. Zato varnostne storitve varovanja javnih prireditev temeljijo na modelu načrtovanega varovanja. V našem podjetju smo zavili svoj model, ki vključuje veliko načrtovanja, varnostnega preverjanja in usklajevanja že pred samim dogodkom, in sicer med vsemi ustreznimi organi in izvajalci (policija, upravna enota, inšpekcijske službe, gostinci, glasbeniki, fotografi, gasilci, reševalci…), ki sodelujejo na javni prireditvi.  

Varovanje javne prireditve nikakor ne sme biti le preprosta napotitev varnostnikov na prireditev; kar se (pre)pogosto dogaja v Sloveniji.

Ves trud pred samo javno prireditvijo je namenjen zagotovitvi zahtevane in potrebne ravni varnosti. To je potrebno s primernimi varnostnimi in organizacijskimi ukrepi vzdrževati ves čas prireditve. V naši družbi poskušamo z načrtovanjem delovnih mest varnostnikov doseči, da varnostno osebje ostaja,  kolikor je le mogoče, neopazno, saj varnostni ukrepi ne smejo ovirati vzdušja in nemotenega poteka prireditve.

Vodstvo in zaposleni v našem podjetju smo si nabirali široko strokovno znanje in izkušnje v okviru posebnih policijskih enot (Specialna enota policije, posebna enota policije, Urad za varnost in zaščito MNZ) in pri delu v mednarodnih organizacijah (npr. OSCE, UN, Eupol Copps…). Zato smo tudi usposobljeni za načrtovanje in varovanje javnih prireditev.

Copyright © 2022 SSO-Security