SSO VAROVANJE

VAROVANJE OSEB, OSNOVNI TEČAJ INTERNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA – UČNI NAČRT (CURRICULUM)

Testiranje udeležencev je razdeljeno na dva dela, pisni izpit z več možnimi odgovori in praktični izpit, kjer se ocenjuje znanja pri izvedbi taktičnih vaj.

Ocenjevanje je predstavljeno z dvema procesi. Uporablja se štirinivojni Kirpatrickov model ocenjevanja. Prva raven (učenje) se bodo izvedlo z informativnim testom na začetku in končnim testom, druga raven (zadovoljstvo) pa bo potekalo z izpolnjevanjem ocenjevalnih vprašalnikov, ki jih bodo izpolnili udeleženci.

Datum: 10.08.2009
Številka: PROG2/09

 

 

UVOD


Predhodno je bila opravljena analiza učnih potreb. Ugotovljeno je bilo, da udeleženci tečaja ne posedujejo osnovnega znanje v zvezi varovanja oseb. Na osnovi analize je bil pripravljen interni program usposabljanja in izobraževanja, ki vsebuje najboljše prakse iz različnih evropskih držav (Slovenija, Izrael, Kosovo, ZDA). Za pripravo tečaja je bilo uporabljeno teoretično znanje. Kot izobraževalni program tečaj predstavlja zmes teoretičnega in praktičnega znanja. Vse tri učne domene (kognitivna, psihomotorična in čustvena) so vključene v izobraževanje in spodaj navedene cilje.  

Testiranje udeležencev je razdeljeno na dva dela, pisni izpit z več možnimi odgovori in praktični izpit, kjer se ocenjuje znanja pri izvedbi taktičnih vaj.

Ocenjevanje je predstavljeno z dvema procesi. Uporablja se štirinivojni Kirpatrickov model ocenjevanja. Prva raven (učenje) se bodo izvedlo z informativnim testom na začetku in končnim testom, druga raven (zadovoljstvo) pa bo potekalo z izpolnjevanjem ocenjevalnih vprašalnikov, ki jih bodo izpolnili udeleženci.

 

TRAJANJE

Skladno potrebam in želji naročnika.


MATERIALI, PODPORA, OPREMA

Prenosni računalnik, projektor, table, učilnica, primerna zgradba, telovadnica, poligon, strelišče, poligon za vožnjo.


UPORABLJENE OBLIKE IN NAČINI USPOSABLJANJA

Kot obliko usposabljanja in izobraževanja se bo uporabil tečaj. Na različnih nivojih usposabljanja se bodo uporabile naslednje metode poučevanja:

–    predavanje;
–    diskusija;
–    analiza primerov;
–    demonstracija;
–    igranje vlog;
–    urjenje in
–    simulacija.


SPLOŠNE KOMPETENCE INTERNEGA PROGRAMA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA  


Splošno pristojnost osnovnega programa internega usposabljanja in izobraževanja je, da bodo udeleženci imali dovolj znanja, spretnosti, odnosa in nekaj izkušenj ob koncu tečaja za samostojno izvajanje nalog osebnega varovanja ter pravilno načrtovati in izvesti vse ukrepe v skladu z izdelanim načrtom za varovanje osebe.


CILJI USPOSABLJANJA

Po zaključku osnovnega programa internega usposabljanja in izobraževanja bodo udeleženci sposobni:

1.    Poznati zakonodajo RS na področju osebnega varovanja,
2.    Pojasniti določena pravna stanja povezana s področjem osebnega varovanja,
3.    Našteti naloge varnostnikov v predhodnici in razložiti pregled kraja prihoda varovane osebe,
4.    Razložiti postopek zaščitnih protiukrepov in ukrepe za odkrivanje nadzora,
5.    Pojasniti vrste koncentričnih varnostnih obročev,
6.    Opisati organizacijo posameznih varnostnih detajlov,
7.    Opisati in pokazati zaščitne formacije varnostnikov,
8.    Opisati in pokazati formacije motornih kolon, pojasniti odgovornosti in naloge voznika varnostnika ter osebnega varnostnika,
9.    Pojasniti in pokazati postopek za odkrivanje improviziranih eksplozivnih naprav v vozilih,
10.    Pojasniti in pokazati postopek za odkrivanje improviziranih eksplozivnih naprav v objektih,
11.    Razložiti osnove varnosti pri rokovanju s strelnim orožjem,
12.    Pokazati osnove prve pomoči, pristope in pokazati postopke oživljanja (“CPR”),
13.    Pojasniti razliko med izrazoma “ekipa” in “skupina”,
14.    Poznati osnove komunikacijskih spretnosti,
15.    Biti seznanjeni z osnovami za obvladovanje konfliktov,
16.    Prepoznati znake stresa in pojasniti postopke kako premagati stress, in
17.    Med praktičnim izvajanjem nalog ob zaključku usposabljanja prikazati pravilen postopek osebnega varovanja oseb.

 
UČNI NAČRT (CURRICULUM)

NASLOV LEKCIJE    TRAJANJE (URE)
Lekcija #1: » ZAKONODAJA NA PODROČJU VAROVANJA OSEB – ŠTUDIJE   PRIMEROV V SLOVENIJI «    
Lekcija #2: » OSEBNO VAROVANJE – PRAVNE ZADEVE «    
Lekcija #3: » PREDHODNICA, NALOGE VARNOSTNIKA V PREDHODNICI, LOKACIJE VAROVANJA  «    
Lekcija #4: » ZAŠČITNI PROTIUKREPI, NADZOR IN ZAZNAVANJE NADZORA«    
Lekcija #5: » KONCENTRIČNI KROGI VAROVANJA  (VARNOSTNI PERIMETRI) «    
Lekcija #6  » ORGANIZACIJA POSAMEZNIH VARNOSTNIH DETAJLOV »    
Lekcija #7: » ZAŠČITNE FORMACIJE «    
Lekcija #8  » FORMACIJE VOZIL, DOLŽNOSTI VOZNIKA IN VARNOSTNIKOV«    
Lekcija #9: » VOZILA – POSTOPKI ZA ISKANJE IMPROVIZIRANIH EKSPLOZIVNIH NAPRAV «    
Lekcija #10  » OBJEKTI – POSTOPKI ZA ISKANJE IMPROVIZIRANIH EKSPLOZIVNIH NAPRAV «    
Lekcija #11: » VARNOST PRI ROKOVANJU Z OROŽJEM «    
Lekcija #12: » PRVA POMOČ «    
Lekcija #13: » TEAM BUILDING «    
Lekcija #14: » KOMUNIKACIJSKA ZNANJA «    
Lekcija #15: » REŠEVANJE KONFLIKTOV «    
Lekcija #16: » STRES MANAGEMENT «    
Analiza filmov    
Samoobramba – treningi tehnik     
Psihofizični trening    
Ponavljanje lekcij    
Zaključna praktična vaja – Osebno varovanje varovane osebe    
Postopek ocenjevanja    
Postopek testiranja    
Ocenjevanje    
Druge aktivnosti    
    


Peter Žlebnik,                                        
SSO Varovanje d.o.o.

Copyright © 2022 SSO-Security