SSO VAROVANJE

DETEKTIVSKE STORITVE

Družba SSO Varovanje in storitve d.o.o. vas zna in zmore usmeriti na odlične, strokovne in izkušene detektive, ki pomagajo posameznikom, podjetjem in odvetnikom z iskanjem in analiziranjem podatkov pri pravnih, finančnih ali osebnih zadevah.

Sodelujemo z referenčnimi detektivskimi agencijami katere vam lahko nudijo naslednje detektivske storitve:

– notranje in zunanje preiskave za družbe,
– zagotavljanje informacij in podatkov za kazenski pregon in civilne tožbe,
– iskanje pogrešanih oseb,
– priprava, raziskava profilov in finančnega premoženja za osebe in družbe,
– odvetnikom pomagamo pri pripravi kazenske obrambe, iskanju in lociranju prič
– dela in naloge detektiva v trgovinah, hotelih,
– kontrola bolniških staležev,
– v primerih kraje intelektualne lastnine,
– vročanje sodne ali druge pošte ter
– druge storitve po naročilu naročnika.

Detektivi morajo biti pozorni na različne pravne predpise pri opravljanju svojega dela, tako da se lahko zbrani podatki uspešno uporabijo v različnih postopkih.

Zbiranje informacij oziroma dokazov mora biti strokovno in zakonito ter v okviru možnosti, ki jih predpisuje Zakon o detektivski dejavnosti. Uporabniki naše detektivske ponudbe so zadovoljni z diskretnostjo in molčečnostjo, kot glavnima vrlinama dobrega detektiva.

Copyright © 2022 SSO-Security