Izobraževanje, varovanje objektov

SSO VAROVANJE VAROVANJE OBJEKTOV, OSNOVNI TEČAJ INTERNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA – UČNI NAČRT (CURRICULUM). UVOD Predhodno je bila opravljena analiza učnih potreb. Ugotovljeno je bilo, da udeleženci tečaja že posedujejo določeno osnovno znanje v zvezi varovanja objektov. Na osnovi analize je bil pripravljen interni program usposabljanja in izobraževanja, ki vsebuje najboljše prakse iz […]

Izobraževanje, osebno varovanje

SSO VAROVANJE VAROVANJE OSEB, OSNOVNI TEČAJ INTERNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA – UČNI NAČRT (CURRICULUM) Testiranje udeležencev je razdeljeno na dva dela, pisni izpit z več možnimi odgovori in praktični izpit, kjer se ocenjuje znanja pri izvedbi taktičnih vaj. Ocenjevanje je predstavljeno z dvema procesi. Uporablja se štirinivojni Kirpatrickov model ocenjevanja. Prva raven (učenje) […]

Detektivske storitve

SSO VAROVANJE DETEKTIVSKE STORITVE Družba SSO Varovanje in storitve d.o.o. vas zna in zmore usmeriti na odlične, strokovne in izkušene detektive, ki pomagajo posameznikom, podjetjem in odvetnikom z iskanjem in analiziranjem podatkov pri pravnih, finančnih ali osebnih zadevah. Sodelujemo z referenčnimi detektivskimi agencijami katere vam lahko nudijo naslednje detektivske storitve: – notranje in zunanje preiskave za […]

Tehnično varovanje

SSO VAROVANJE TEHNIČNO VAROVANJE Sistemi tehničnega varovanja varujejo ljudi in premoženje pred vlomi, tatvinami, ropi, požari…Da bi sistemi tehničnega varovanja opravili svojo funkcijo (odvrnili, preprečili, zaznali, obvestili) je nujno, da so vsi sistemi tehničnega varovanja pravilno projektirani. Sistemi tehničnega varovanja varujejo ljudi in premoženje pred vlomi, tatvinami, ropi, požari…Da bi sistemi tehničnega varovanja opravili svojo […]

Varnost in poslovno svetovanje

SSO VAROVANJE VARNOST IN POSLOVNO SVETOVANJE Trenutne zaostrene gospodarske razmere in čedalje pogostejše grožnje globalnega terorizma, predstavljajo za podjetja posebne izzive tudi z vidika varnosti. Predvsem pa tudi nove izzive, s katerimi se podjetja doslej v svojem vsakodnevnem poslovanju pravzaprav niti niso srečevala. Če ste z varnostnimi vprašanji seznanjeni, boste temu primerno lahko tudi ukrepali.  […]

Javna zbiranja

SSO VAROVANJE JAVNA ZBIRANJA Varovanje prireditev je zahtevna naloga, saj vključuje veliko število spremenljivk; prireditve se namreč med seboj vedno razlikujejo. Zato varnostne storitve varovanja javnih prireditev temeljijo na modelu načrtovanega varovanja. V našem podjetju smo zavili svoj model, ki vključuje veliko načrtovanja, varnostnega preverjanja in usklajevanja že pred samim dogodkom, in sicer med vsemi […]

Varovanje gostinskih lokalov

SSO VAROVANJE VAROVANJE GOSTINSKIH LOKALOV Zaupati in prepustiti varovanje gostinskega lokala varnostnikom je težko in občutljivo dejanje, ki ima lahko različne negativne posledice za naročnike. Zaradi tega se je potrebno močno potruditi in na tržišču izbrati ustrezno družbo za zasebno varovanje, ki bo zadostila potrebam in zahtevam še tako zahtevnega naročnika. V kolikor izpolnjujete pogoje, […]

Osebno varovanje

SSO VAROVANJE OSEBNO VAROVANJE Podjetje SSO Varovanje in storitve d.o.o. nudi tudi storitve na področju osebnih varovanj.Občasno na tem področju varovanja sodelujemo tudi z drugimi varnostnimi družbami, ki imajo ustrezne licence za delo v RS. V najožjem krogu varovanja oseb dodeljene operativne naloge izvajamo izključno z lastno ekipo varnostnikov in osebnih stražarjev oziroma varnostnih strokovnjakov […]

Fizično varovanje

SSO VAROVANJE FIZIČNO VAROVANJE Fizično varovanje obsega različne varnostne naloge, od varovanja parkirišč, gradbišč, bencinskih servisov, izvajanja obhodov varovanih območij, do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih storitev. Sama oblika varovanja objekta, oziroma varovanega območja, je odvisna od zahtev naročnika ter seveda projekta, ki temelji na izdelavi varnostne ocene in analize tveganja. Z izdelavo načrta varovanja –  […]