SSO VAROVANJE

Varnostne storitve

Varnost ljudi in premoženja je tista vrednota, ki je zaradi družbenih sprememb iz dneva v dan bolj izpostavljena in jo je zato potrebno predvideti in načrtovati vnaprej. Pri družbi SSO Varovanje in storitve d.o.o. smo za naloge s področja varovanja ljudi in premoženja strokovno in tehnično usposobljeni in vam bomo pri načrtovanju varnosti z veseljem priskočili na pomoč.

FIZIČNO VAROVANJE

Fizično varovanje obsega različne varnostne naloge, od varovanja parkirišč, gradbišč, bencinskih servisov, izvajanja obhodov varovanih območij, do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih storitev. Sama oblika varovanja objekta, oziroma varovanega območja, je odvisna od zahtev naročnika ter seveda projekta, ki temelji na izdelavi varnostne ocene in analize tveganja. Z izdelavo načrta varovanja –  podlaga zanj je po eni strani naročnikova zahteva po drugi strani pa izdelava varnostne ocene in analize tveganja –  je podjetje SSO Varovanje in storitve d.o.o. s strokovnim pristopom kos še tako zapletenim situacijam na varovanih območjih.

OSEBNO VAROVANJE

Podjetje SSO Varovanje in storitve d.o.o. nudi tudi storitve na področju osebnih varovanj.
Občasno na tem področju varovanja sodelujemo tudi z drugimi varnostnimi družbami, ki imajo ustrezne licence za delo v RS. V najožjem krogu varovanja oseb dodeljene operativne naloge izvajamo izključno z lastno ekipo varnostnikov in osebnih stražarjev oziroma varnostnih strokovnjakov in nikoli z zunanjimi izvajalci oziroma skupaj z varnostniki drugih družb za varovanje.
Naše podjetje zagotavlja visoko strokovno usposobljeno varnostno osebje, ki je specializirano in dovolj izkušeno za delo, tako v Sloveniji kot v tujini.

VAROVANJE GOSTINSKIH LOKALOV

Zaupati in prepustiti varovanje gostinskega lokala varnostnikom je težko in občutljivo dejanje, ki ima lahko različne negativne posledice za naročnike. Zaradi tega se je potrebno močno potruditi in na tržišču izbrati ustrezno družbo za zasebno varovanje, ki bo zadostila potrebam in zahtevam še tako zahtevnega naročnika.

JAVNA ZBIRANJA

Varovanje prireditev je zahtevna naloga, saj vključuje veliko število spremenljivk; prireditve se namreč med seboj vedno razlikujejo. Zato varnostne storitve varovanja javnih prireditev temeljijo na modelu načrtovanega varovanja. V našem podjetju smo zavili svoj model, ki vključuje veliko načrtovanja, varnostnega preverjanja in usklajevanja že pred samim dogodkom, in sicer med vsemi ustreznimi organi in izvajalci (policija, upravna enota, inšpekcijske službe, gostinci, glasbeniki, fotografi, gasilci, reševalci…), ki sodelujejo na javni prireditvi. 

VARNOST IN POSLOVNO SVETOVANJE

Trenutne zaostrene gospodarske razmere in čedalje pogostejše grožnje globalnega terorizma, predstavljajo za podjetja posebne izzive tudi z vidika varnosti. Predvsem pa tudi nove izzive, s katerimi se podjetja doslej v svojem vsakodnevnem poslovanju pravzaprav niti niso srečevala.

Če ste z varnostnimi vprašanji seznanjeni, boste temu primerno lahko tudi ukrepali.  Družbe lahko le z razumevanjem potencialnih nevarnosti  zagotovijo možnost za svoje nemoteno poslovanje in razvoj ;  brez ogrožanja varnosti.

Tehnično VAROVANJE

Sistemi tehničnega varovanja varujejo ljudi in premoženje pred vlomi, tatvinami, ropi, požari…Da bi sistemi tehničnega varovanja opravili svojo funkcijo (odvrnili, preprečili, zaznali, obvestili) je nujno, da so vsi sistemi tehničnega varovanja pravilno projektirani.

DETEKTIVSKE STORITVE

Družba SSO Varovanje in storitve d.o.o. vas zna in zmore usmeriti na odlične, strokovne in izkušene detektive, ki pomagajo posameznikom, podjetjem in odvetnikom z iskanjem in analiziranjem podatkov pri pravnih, finančnih ali osebnih zadevah.

Sodelujemo z referenčnimi detektivskimi agencijami katere vam lahko nudijo naslednje detektivske storitve:

Izobraževanje

OSEBNO VAROVANJE

Predhodno je bila opravljena analiza učnih potreb. Ugotovljeno je bilo, da udeleženci tečaja ne posedujejo osnovnega znanje v zvezi varovanja oseb. Na osnovi analize je bil pripravljen interni program usposabljanja in izobraževanja, ki vsebuje najboljše prakse iz različnih evropskih držav (Slovenija, Izrael, Kosovo, ZDA). Za pripravo tečaja je bilo uporabljeno teoretično znanje. Kot izobraževalni program tečaj predstavlja zmes teoretičnega in praktičnega znanja. Vse tri učne domene (kognitivna, psihomotorična in čustvena) so vključene v izobraževanje in spodaj navedene cilje.  

 

VAROVANJE OBJEKTOV

Predhodno je bila opravljena analiza učnih potreb. Ugotovljeno je bilo, da udeleženci tečaja že posedujejo določeno osnovno znanje v zvezi varovanja objektov. Na osnovi analize je bil pripravljen interni program usposabljanja in izobraževanja, ki vsebuje najboljše prakse iz različnih evropskih držav. Za pripravo tečaja je bilo uporabljeno teoretično znanje. Kot izobraževalni program tečaj predstavlja zmes teoretičnega in praktičnega znanja. Vse tri učne domene (kognitivna, psihomotorična in čustvena) so vključene v izobraževanje in spodaj navedene cilje. 

O NAS

V podjetju SSO Varovanje in storitve d.o.o. nudimo paleto storitev na področju varovanja ljudi in premoženja. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008, kot odgovor na potrebe po vse večjem povpraševanju za kakovostno izvajanje varnostnih storitev in njihovo prilagajanje konkretnim specifičnim potrebam posameznega naročnika.
Varnost (ljudi in premoženja) je postala pomembna vrednota. Zaradi družbenih sprememb je čedalje bolj izpostavljena in jo je zato potrebno predvideti in načrtovati.
Temu sledimo s strategijo vlaganja v razvoj, posodabljanja delovne opreme ter nenehnega izobraževanja kadrov.

ZAPOSLITEV

SSO Varovanje in storitve, d.o.o., Kresnice 17, 1281 Kresnice objavlja prosto delovno mesto VARNOSTNIK/ICA.

Kontakt

SSO Varovanje in storitve d.o.o.
Kresnice 17a
SI – 1281 Kresnice

E-pošta: info@sso-security.si
Tel: +386 (0) 838 400 04
Fax: +386 (0) 838 400 05

Transakcijski račun št.: SI56 0315 3100 0614 389, odprt pri SKB d.d..

Identifikacijska številka: SI 58664912

Matična številka: 3442977

Podjetje je vpisano na Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko SRG2008/39094.

Podjetje je zavezanec za DDV.

Copyright © 2022 SSO-Security